Subscribe to Đề thi Công chức

Đề thi Công chức

1081 câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh tài chính, kinh tế, ngân hàng + Đáp án

1081 câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh tài chính, kinh tế, ngân hàng + Đáp án

1081 câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh tài chính, kinh tế, ngân hàng + Đáp án (CFA lv1) Bộ câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh tài chính, kinh tế, ngân… Read more »

Bộ câu hỏi thi công chức sở Thông tin và truyền thông chuyên ngành Công nghệ thông tin

Bộ câu hỏi thi công chức sở Thông tin và truyền thông chuyên ngành Công nghệ thông tin

BỘ 52 CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Nhóm chuyên ngành Công nghệthông tin Câu 1: Hãy nêu nội dung ứng dụng công nghệthông tin… Read more »

TÀI LIỆU Hướng dẫn thi viên chức ngành y tế năm 2014

TÀI LIỆU Hướng dẫn thi viên chức ngành y tế năm 2014

Bộ tài liệu Hướng dẫn thi công chức ngành Y năm 2014 bao gồm: 10 điều Dược đức 12 điều y đức Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ… Read more »

Tài liệu ôn thi công chức môn tiếng anh

Tài liệu ôn thi công chức môn tiếng anh

Tổng hợp Tài liệu ôn thi công chức môn Tiếng Anh tất cả các chuyên ngành dành cho các anh chị đang và sẽ ôn thi công chức Download tại… Read more »

Tài liệu thi công chức kế toán năm 2012

Tài liệu thi công chức kế toán năm 2012

Bộ đề thi Công chức kế toán 2012 dành cho những bạn đang chuẩn bị thi công chức. Bộ đề gồm các môn Môn nghiệp vụ hành chính, Chuyên ngành… Read more »

Trọn bộ Tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2013 đầy đủ nhất

Trọn bộ Tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2013 đầy đủ nhất

BỘ TÀI LIỆU ÔN THI CHUYÊN VIÊN CHÍNH CHO NĂM 2013 GỒM 3 PHẦN (KIẾN THỨC CHUNG + TIN HỌC + ANH VĂN B) I. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG 1…. Read more »

Bộ đề thi công chức Thuế 2014

Bộ đề thi công chức Thuế 2014

Bộ đề thi công chức Thuế 2014 – Đây là bộ tài liệu tổng hợp các đề thi công chức thuế các năm trước kỳ thi công chức thuế năm… Read more »