List/Grid

Đề thi tuyển dụng Subscribe to Đề thi tuyển dụng

Ôn tập thi tuyển công chức chuyên ngành y tế

Ôn tập thi tuyển công chức chuyên ngành y tế

Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ sức khoẻ. 1- Công dân có quyền được bảo vệ sức khoẻ,… Read more »

Đề thi và đáp án Công chức 2012 – môn tiếng Anh (60 câu/90 ph)

Đề thi và đáp án Công chức 2012 – môn tiếng Anh (60 câu/90 ph)

Đề thi tiếng Anh (60 câu/90 ph) (Làm luôn trên đề, 1 bài điền từ cho sẵn, 1 bài là tự tìm từ để điền, 2 bài đọc hiểu, 1… Read more »

1081 câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh tài chính, kinh tế, ngân hàng + Đáp án

1081 câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh tài chính, kinh tế, ngân hàng + Đáp án

1081 câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh tài chính, kinh tế, ngân hàng + Đáp án (CFA lv1) Bộ câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh tài chính, kinh tế, ngân… Read more »

Tổng hợp câu hỏi phỏng vấn thi vào Ngân hàng

Tổng hợp câu hỏi phỏng vấn thi vào Ngân hàng

Đây là những Câu hỏi phỏng vấn thi vào Ngân hàng thông dụng nhất.  Dành cho các bạn đạng chuẩn bị nộp CV vào Ngân hàng, hi vọng tài liệu… Read more »

Đề thi môn tín dụng ngân hàng – HVNH (5/6/2013)

Đề thi môn tín dụng ngân hàng – HVNH (5/6/2013)

I. Câu hỏi nhớ và câu hỏi hiểu (4 điểm) Câu 1: Trình bày những nguồn thông tin ngân hàng nhân viên tín dụng có thể sử dụng để phân… Read more »